GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Design'In verovert de stadscentra in de grensstreek!

woensdag, 30 juni, 2021

 

Het Design'In-project streeft ernaar om door middel van design de positie van de winkels in de stadscentra te versterken en te boosten.

 

Via drie acties "Design'In Shops", "Pop'In Store" en "Design'In Town" die elkaar aanvullen biedt het project winkels de mogelijkheid een make-over te krijgen om hun eigenheid in de verf te zetten.

 

Designers en ontwerpers krijgen op hun beurt de gelegenheid hun commerciële contacten uit te breiden en hun klantenkring aan de andere kant van de grens uit te bouwen.

 

Tot slot krijgt de aantrekkingskracht van de stadscentra een boost en wordt de stedelijke ruimte eigenlijk een plaats voor co-creatie waar de gebruikers zich opnieuw thuis kunnen voelen.

 

Lees het volledige artikel in de laatste editie van het magazine B2Hainaut.

 

Op zoek naar meer informatie? Neem dan een kijkje op de pagina van het Design'in-project in de databank of op de projectwebsite www.design-in.city.