GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

10 jaar European Cooperation Day! Dat verdient een feestje!

dinsdag, 31 augustus, 2021

Elk jaar vieren we op 21 september de Europese territoriale samenwerking, een prachtig staaltje solidariteit binnen het cohesiebeleid, dat ernaar streeft om problemen op te lossen die het nationale kader overstijgen en om het potentieel van verschillende gebieden gezamenlijk te ontwikkelen.

De European Cooperation Day werd initieel in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op de initiatieven die overal in Europa ontplooid worden en om de groeiende Europese territoriale samenwerking in de kijker te plaatsen.

Deze dag op de Europese kalender is een unieke gelegenheid voor onze projecten en projectpartners om ook naamsbekendheid te verkrijgen bij het grote publiek buiten het grensoverschrijdende programmagebied!

Hiervoor werd op de website ecday.eu een agenda online gezet waarin alle evenementen (face-to-face of online) rond territoriale samenwerking in het kader van Interreg-projecten en -programma's die in de maand september zullen plaatsvinden, onder de aandacht gebracht worden.

Interact zorgde bovendien voor een promotievideo die aangevuld kan worden met het logo van uw project en met informatie over uw evenement. Deze video kan trouwens in het Frans en/of Nederlands ondertiteld worden .

In september zal ook een advertentiecampagne op Facebook gelanceerd worden om individuele evenementen te promoten die tijdens deze periode plaatsvinden.

Zin om u bij dit initiatief aan te sluiten? Organiseert u een evenement? Wilt u de Europese territoriale samenwerking helpen promoten?

Indien u in de maand september een evenement organiseert in het kader van uw project, uw projectenportefeuille of uw microproject, nodigen wij u uit om ons uiterlijk op 7 september informatie over dit initiatief te bezorgen in de tabel "promotiecampagne" (sjabloon Interact), zodat u kan aansluiten bij de verschillende evenementen.