GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Éligibilité des dépenses

Zijn de personeelskosten begrensd? Zijn er limieten per personeelscategorie (directeur, stafmedewerker, …)?

De personeelskosten zijn niet begrensd in het Franse gebiedsdeel. In het Vlaamse en en Waalse gebiedsdeel is er een limiet van 100€ / uur van toepassing.
In Vlaanderen en Wallonië is het maximum aantal gepresteerde uren per jaar begrens op 1720 uur.