GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Éligibilité des dépenses

Is er toestemming vereist voor loonindexering?

Neen, er is geen toestemming vereist voor de indexering aangezien dit een wettelijke bepaling is.

Is een taalopleiding (in dit geval Nederlands) subsidiabel?

Ja, de taalopleidingen zijn subsidiabel in het kader van het project wanneer ze een verband hebben met het project.

Krijgen de verantwoordelijken (die niet door het project gefinancierd worden) hun reiskosten terugbetaald (bijvoorbeeld om naar het begeleidingscomité te gaan)?

De personen die voor een project werken zonder dat ze op de loonlijst van dat project staan kunnen reiskosten indienen. Er moet wel een lijst van deze personen opgenomen worden in het verslag van het begeleidingscomité.

Mag een projectpartner de reiskosten van een andere partner betalen?

Ja, een projectpartner mag de reiskosten van een andere partner betalen.

Wat met de maaltijdkosten bij een opdracht (voorbeeld: vergadering van een comité)?

De kosten voor het middagmaal zijn enkel subsidiabel bij vergaderingen van een volledige dag. De kosten voor het avondmaal zijn enkel subsidiabel indien ze gepaard gaan met een hotelovernachting.

Zijn de vertaalkosten van het projectconcept subsidiabel?

De voorbereidingskosten voor de opmaak van de projecten/projectconcepten zijn niet subsidiabel. De vertaalkosten zijn dit bijgevolg ook niet.

Is de aankoop van een dier (bv. een ezel) subsidiabel? Indien ja, geldt dit ook voor de uitgaven voor het onderhoud (veevoer, medische kosten, enz.)?

Als dit dier onmisbaar is voor de uitwerking van het project, ja. Op dezelfde wijze zijn ook de uitgaven voor zijn onderhoud subsidiabel. Deze uitgaven kunnen, uitzonderlijk, voorgesteld worden onder de categorie ‘kosten voor uitrusting’.

Is laboratoriummateriaal subsidiabel? Moeten ze ingeschreven worden onder de kostenpost “Uitrusting” of “Externe Diensten”?

Laboratoriummateriaal is subsidiabel in beide categoriën:
- in de categorie uitrustingskosten wanneer ze verband houden met een uitrusting die voor het project werd aangekocht/afgeschreven en waarvan de kosten aan het project worden toegerekend;
- in de categorie ‘externe diensten’ wanneer ze geen verband houden met een uitrusting gefinancierd (aangekocht of afgeschreven) door het project.