GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Evénement de lancement des projets

Moeten de presentaties en de communiqués van het evenement verplicht in de twee talen (Frans/Nederlands) opgesteld worden of mag het ook in het Engels?

De tweetalige organisatie wordt aangemoedigd. Indien er Vlaamse projectpartners betrokken zijn moeten de communicaties tweetalig Frans-Nederlands zijn. Bij een Frans-Waals partnerschap volstaat een Franstalige communicatie.
Het Engels kan worden gebruikt indien de twee officiële talen van het programma al werden gebruikt of indien de projectpartners dit echt kunnen motiveren (v.b.: Engelstalige doelgroep of vakpers aanwezig).

Moet men voor het koepelproject van een projectenportefeuille een lancerings- en een slotevenement organiseren?

Ja. Elk project moet officieel gelanceerd en afgesloten worden met een evenement. Dit kan samen met een van de deelprojecten van de portefeuille.

Kan men het lanceringsevenement organiseren in het kader van een ander evenement met hetzelfde thema en dat door een van de projectpartners georganiseerd wordt?

A priori niet, tenzij er een specifieke communicatie over of visibiliteit van het project verzekerd wordt. Alles hangt af van de vorm van het evenement. In bepaalde gevallen kan een gezamenlijk evenement meer samenhang geven voor het aanwezige publiek, waarbij het de bedoeling is om een maximale impact te hebben bij de projectlancering.

Kan het lanceringsevenement samen met een ander Interreg-project georganiseerd worden?

Ja, maar de meeste lanceringsevenementen vinden onafhankelijk van elkaar plaats. Bij een projectenportefeuille of bij complementaire projecten, kan een gezamenlijk evenement meer samenhang geven.

Moet het lanceringsevenement verplicht binnen de 6 eerste maanden na aanvaarding van het project plaatsvinden?

Nee, in het eerste jaar. Indien het later zou plaatsvinden moet dit in het Begeleidingscomité besproken worden.

Moeten de lancerings- en slotevenementen van het project een bepaalde organisatieformat volgen?

Deze evenementen kunnen verschillende vormen aannemen: een conferentie, een infodag, een tentoonstelling, een briefing, een perscommunicqué, een terreinbezoek, enz. Het is vooral belangrijk dat het evenement op de doelgroep is afgestemd.
In het kader van een grensoverschrijdend evenement moet de nadruk gelegd worden op: het grensoverschrijdende karakter van het project, de inschrijving in het kader van een Europees programma, de grensoverschrijdende resultaten van het project en hun impact op het samenwerkingsgebied en ten slotte het onthaal van een grensoverschrijdend publiek.