GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het programma vereist een minimum van 15% van een FTE om de personeelskosten voor steun in aanmerking te laten komen: wat gebeurt er wanneer die persoon een maand omstandigheidsverlof neemt?

Bij de berekening van het inzetpercentage van een persoon in een semester wordt rekening gehouden met de daadwerkelijk aan het project bestede uren en met de uren die in de organisatie gepresteerd zijn, zoals vermeld op de loonstrook van die persoon, maand per maand.

Het is dus mogelijk dat bij langdurige afwezigheid 15% van een FTE niet gehaald wordt.

Een afwijking van deze minimumdrempel van 15% kan alleen aanvaard worden door een pro rata tarief toe te passen in de volgende gevallen: indiensttreding of uitdiensttreding tijdens het semester, zwangerschap, ziekte (ernstige en/of chronische ziekte met langdurige behandeling), ontslag.