GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Déclaration des créances

Voor de Waalse projectparners, wat moet er gebeuren met de 2 papieren exemplaren van de schuldvordering?

Op het moment dat de schuldvordering via de beheerapplicatie verzonden wordt, moeten twee ondertekende papieren exemplaren per post naar de eerstelijnscontroleur verstuurd worden.

Betreffende het bewijs van de doorbetaling van de EFRO-bijdragen: is het de projectleider die de partners om dit bewijs moet vragen om het in de beheerapplicatie te kunnen invoeren?

De projectleider is verplicht zijn partners om een bewijs van ontvangst van hun EFRO-bijdrage te vragen om die bewijzen online in de beheerapplicatie te kunnen invoeren, in de rubriek ‘Geconsolideerde schuldverklaring’.

Wat met de kasuitgaven (contant) (extra bancair)?

Deze betaalwijze is toegestaan maar bankoverschrijvingen genieten de voorkeur. Er moet een gedateerd kasticket/kasboek en, indien dit niet op het ticket staat, een specificatie van de aankoop bezorgd worden om de uitgave te kunnen identificeren.

Moeten de ingediende facturen afgestempeld worden?

Nee, deze procedure is niet meer van toepassing.

Wat moet ik doen indien ik een schuldvordering heb die op nul staat?

In het geval waarin een projectpartner geen uitgaven heeft om in te voeren moet hij geen enkele schuldvordering indienen. Hij zal echter wel de broadcast die daarvoor in de beheersapplicatie voorzien is moeten valideren, zodat de technische bijstand en de eerstelijnscontrole goed zien dat het geen vergetelheid betreft.

Wordt de betaling van de Europese fondsen aan alle projectpartners nog steeds geblokkeerd wanneer een van de partners de schuldvorderingen niet indient?

Alle projectpartners moeten hun semestriële schuldvordering indienen om de goedkeuring van het activiteitenrapport van het project mogelijk te maken. Het begeleidingscomité mag enkel uitzonderlijke gevallen waarbij een projectpartner in gebreke blijft onderzoeken op voorwaarde dat ze naar behoren gemotiveerd zijn.

Kan ik, indien een factuur niet opgenomen is in schuldvordering van het semester waarin deze uitgave betaald werd, deze in een volgende schuldvordering opnemen?

Een uitgave die niet ingediend werd in de schuldvordering van het betrokken semester moet in de volgende schuldvordering opgenomen worden, waarbij duidelijk aangegeven wordt in welk semester de uitgave betaald werd.

Kan een projectpartner enkel personeelskosten indienen?

Ja, maar hij zal automatisch 12,5% aan kantoor- en administratieve kosten ontvangen.

Worden de structuurkosten (12,5%) berekend op de loonmassa’s met inbegrip van de tewerkstellingssubsidies (zoals APE) of zonder?

Dit percentage van 12,5 % moet zonder tewerkstellingssubsidies berekend worden. Het zal toegepast worden op de gevalideerde uitgaven.