GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi financier / Contrôles

Voor de Franse projectpartners; wat is de procedure voor de selectie van de eerstelijnscontroleur?

Het systeem van de eerstelijnscontrole aan Franse zijde gebeurt nog steeds via uitbesteding. De projectpartner zal zijn controleur moeten kiezen uit een lijst dienstverleners die door de Région Hauts-de-France gemachtigd zijn. Deze lijst wordt door de Région aan de projectpartners bezorgd na goedkeuring van het project door de Stuurgroep.
Elke projectpartner selecteert een controleur via een oproep tot mededinging, waarbij enkel de prijs als criterium geldt.

Kan men aangepaste schuldvorderingen indienen wanneer de uitgaven door de eerstelijnscontrole geweigerd worden?

Indien de uitgave wordt geweigerd omdat ze niet afdoende bewezen is, kan ze opnieuw opgenomen worden in de volgende schuldvordering, met de juiste bewijsstukken.
Als de uitgave op zich daarentegen niet subsidiabel wordt bevonden, dan kan deze niet opnieuw ingediend worden.