GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Budget et financement

Kan een projectleider gefinancierd worden door de andere partners? Indien ja, kunnen de andere partners deze kosten indienen?

Ja, een projectleider kan gefinancierd worden door de andere partners. Deze cofinanciering is echter niet subsidiabel en komt dus niet voor Europese steun in aanmerking.

Moet de medefinanciering bewezen worden? Hoe?

Ja, indien het gaat om een medefinanciering die specifiek toegekend wordt voor de uitwerking van het project. Het bewijs wordt geleverd door de overeenkomst of de betekening van de toekenning van een subsidie. De inzet van reguliere subsidies voor de algemene werking moet niet bewezen worden.
In het Waalse gebiedsdeel moeten de specifieke cofinancieringen die gevraagd worden aan het Waalse Gewest niet door de projectpartners bewezen worden.

Wat is het financieringspercentage van de partners buiten de programmazone?

Dit percentage is hetzelfde als bij de andere partners.

Worden de verschillende partners op dezelfde manier gefinancierd (universiteit, vzw, KMO, …)?

In principe wel maar het steunpercentage kan begrensd worden op basis van de regels voor de Staatssteun.

Is de jaarlijkse budgettaire verrekening verplicht of facultatief?

De jaarlijkse verrekening wordt automatisch berekend door de beheersapplicatie, maar blijft indicatief.