GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wat indien de timesheet die de medewerker die voor het project werd ingezet ingediend heeft, het minimale inzetpercentage van 15% van een VTE (in aantal gewerkte uren) niet bereikt?