GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Onder welke categorie vallen de kosten voor het organiseren van een vergadering (maaltijd, onthaal, enz.)?

Dit soort uitgave moet ingevoerd worden onder de post ‘Kosten voor externe diensten en deskundigheid’.