GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nadat het microproject ingediend is in de beheerapplicatie, wat zijn vervolgens de selectiecriteria? Kan het achteraf opnieuw ingediend worden als het geweigerd wordt?