GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Hoe moeten onkostennota’s opgesteld worden (plaats, route, datum, km...)?

De verplaatsingskosten moet correct gedocumenteerd worden aan de hand van de volgende stukken, die voorgelegd moeten worden aan de eerstelijnscontroleur:

- Soort bijeenkomst of programma van het evenement;
- Vervoerbewijzen;
- Betaalde facturen;
- Onkostennota met de details van de afgelegde routes (datum, plaats van vertrek en van aankomst, aantal afgelegde kilometers, reden voor de verplaatsing)
- Betalingsbewijzen.