GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Gemeenschappelijk Secretariaat Interreg FWVL werft een afdelingshoofd aan!

woensdag, 25 mei, 2022

Het Gemeenschappelijk Secretariaat is op zoek naar een afdelingshoofd (Masterniveau), met een voltijdse arbeidsovereenkomst (38 uur/week) voor onbepaalde duur.

De termijn voor het indienen van de kandidaturen is verlengd

UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: 27 JUNI 2022
STARTDATUM: begin - midden september 2022

Meer informatie en functiebeschrijving hier.