GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Supports de communication

Moeten de geassocieerde partners ook de A3-poster in hun lokalen ophangen? Moet ze verplicht tweetalig zijn?

De poster moet zichtbaar in de lokalen van elke projectpartner opgehangen worden. De geassocieerde projectpartners mogen maar moeten ze niet ophangen.
De posters moeten niet per se tweetalig zijn op hetzelfde document. Het is dus mogelijk twee verschillende posters te maken (een in het Frans en een in het Nederlands). De partners mogen enkel de poster in hun taal ophangen.

Mag mijn roll-up/kakémono in het Engels opgesteld zijn?

Het Engels mag gebruikt worden wanneer de twee officiële talen van het programma al gebruikt werden of wanneer de projectpartners dit echt kunnen motiveren (bv. Internationaal evenement). Bij voorkeur wordt de beslissing vermeld in het verslag van het begeleidingscomité.
De roll-up/kakémono moet trouwens door de projectleider goedgekeurd worden vooraleer in druk te gaan.

Moeten de logo’s van andere medefinancierders op de communicatiedragers vermeld worden?

Ja, dat is over het algemeen een verplichting. Het is raadzaam om dit geval per geval na te gaan.

Welke gegevens moeten verplicht vermeld worden op de communicatiedragers van de projecten?

Het door het programma geleverde projectlogo ende vermelding van de EFRO-steun moeten verplicht op elke communicatiedrager staan, tenzij de drager te klein is om al deze informatie te vermelden.

Mag men een nieuw logo creëren voor het project?

Ja, maar de uitgaven voor het ontwerp van dit nieuwe logo zijn niet subsidiabel.
Het blijft verplicht om het logo dat door het programma geleverd wordt op alle communicatiedragers te plaatsen. Indien een nieuw logo gecreëerd wordt zullen er op elke communicatiedrager dus twee verschillende logo’s voor het project staan.

Tot wie moet men zich richten voor een communicatiepakket van het programma? Kan men naast dit pakket nog materiaal krijgen?

Het communicatiepakket van het programma wordt bij aanvang van het project aan de projectleider bezorgd door het technisch team. Hij moet dan de beschikbare elementen aan zijn partners bezorgen.
De projectpartners kunnen bijkomend materiaal krijgen. Dit moet bij het steunpunt van het Technisch Team van het project opgehaald worden. De gevraagde hoeveelheden moeten in verhouding staan tot het georganiseerde evenement en worden vastgelegd in samenspraak met het steunpunt van het Technisch Team.