GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Suivi physique

Indien men een nieuwe projectpartner als geassocieerde partner wil toevoegen, is dit een belangrijke wijziging die men moet motiveren zoals bij een projectpartner, of is dit een kleine wijziging?

Het wegvallen of toevoegen van een geassocieerde partner (zonder financiële bijdrage) is een kleine wijziging die in het verslag van het Begeleidingscomité moet vermeld worden.