GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Site web du projet

Moeten alle actualiteiten op de website van het project tweetalig zijn wanneer er minstens één Vlaamse projectpartner deelneemt?

In het algemeen wel. Bij een projectenportefeuille echter zijn er Frans-Waalse deelprojecten die enkel in het Frans werken. Indien het koepelproject de artikelen van een van deze projecten wil uploaden naar zijn tweetalige website, valt het te overwegen om enkel de titels en samenvattingen van de betreffende artikels te vertalen.

Moet men verplicht de gif-banner van het programma op de website van het project plaatsen?

Ja, dat is een verplichting. In de instrumentendoos voor communicatie op de website van het programma worden verschillende formats voorgesteld. De banner moet verwijzen naar de website http://www.interreg-fwvl.eu/ wanneer men erop klikt.

Hoe lang moet de website van het project online blijven?

Tijdens de programmaperiode is de website uiteraard verplicht en moet hij regelmatig geüpdatet worden en online blijven. De website van het project moet dienen als instrument om de resultaten van het project te communiceren wanneer dit afgerond is.
Vanaf 2025 mag de website offline geplaatst worden, maar de informatie moet op een externe drager opgenomen worden en tot 31 december 2030 toegankelijk zijn.