GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Indicateurs de communication

Hoe wordt het aantal interacties op de sociale media berekend?

Voor het project is het niet verplicht om een account te creëren op de sociale netwerken, maar in het 2.0.-tijdperk is het ten sterkste aanbevolen om dit wel te doen.
In het activiteitenverslag bestaat er geen subcategorie per sociaal netwerk (Facebook, Twitter, LinkedIn, …). Bijgevolg moet men een “globale” indicator kiezen (v.b.: aantal volgers, aantal berichten, …) en deze indicator samentellen voor alle sociale media waarover u beschikt.

Moet het aantal bezoekers van de website cumulatief worden aangegeven of stemt de indicator overeen met het aantal bezoekers per semester (tussenwaarde)?

In de activiteitenverslagen gaat het om de reële waarde in de analyseperiode (zes maanden). Het is dus geen cumul. U kunt de gegevens omtrent het aantal hits op uw website via Google Analytics opvragen (gratis instrument).