GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Général

Slaat het werkpakket “communicatie” op communicatie omtrent het project en/of het programma?

Het werkpakket “communicatie” is een van de 2 verplichte pakketten van de projectfiche. Dit pakket moet communicatieacties over het project voorstellen en de promotie van het programma - persconferenties, projectpresentatiebrochures, website… - evenals van de resultaten van het project bekend maken. Deze communicatie moet bovendien verplicht de aanwijzingen over de programmalogo’s en –vermelding in de communicatiegids volgen.

Moeten de deelprojecten naast de communicatie die in het koepelproject voorzien wordt nog een aparte communicatie hebben?

Binnen een portefeuille moet elk deelproject een eigen communicatieluik hebben waarin alle communicatieacties die voor het project ontwikkeld werden, opgenomen zijn. Het koepelproject vermeldt de communicatieacties die op het niveau van de portefeuille georganiseerd worden.