GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Application de gestion

Wat met de elektronische handtekening/authenticatie van het formulier?

Er is geen systeem voor de handtekening/authenticatie bij indiening van de projectfiche. De officiële documenten, zoals de overeenkomsten en de schuldvorderingen moeten door de juridisch verantwoordelijke op papier ondertekend worden en vervolgens gescand om in de beheersapplicatie te uploaden.

Kunnen we als projectleider toegang krijgen tot de schuldvorderingenvan de andere partners, zodat we de partners kunnen volgen en adviseren bij hun te ondernemen stappen?

Nee, omwille van de vertrouwelijkheid van de gegevens heeft alleen de financieel verantwoordelijke enkel toegang tot zijn eigen schuldvordering.

Kan men in de applicatie samenwerken, is er uitwisseling mogelijk tussen de projectpartners van een portefeuille?

Neen. De beheerapplicatie vormt een platform voor de indiening van projecten en de opvolging ervan na goedkeuring maar heeft niet als doel om een uitwisselingsplatform voor de projectpartners te zijn.

Hoe kan ik de naam van een verantwoordelijke/andere medewerker wijzigen?

Een projectpartner kan de naam van de verschillende verantwoordelijken wijzigen:
Ofwel door de juiste persoon aan te vinken in het automatische menu. Deze persoon behoudt dan gewoon zijn persoonlijke login.
Ofwel door een nieuwe persoon toe te voegen. Deze ontvangt dan automatisch zijn persoonlijke login voor de beheerapplicatie.

Kan men na de aanvaarding van het project, tijdens de uitvoering, aanvullende gebruikersnamen vragen?

Ja. De toegangscodes worden gegenereerd telkens er een nieuw profiel gecreëerd wordt voor eenzelfde instelling, met een maximum van 6 personen, waarvan verplicht: een juridisch (of wettelijk voor de handtekeningen) verantwoordelijke, een projectverantwoordelijke (coördinator en contactpersoon), een financieel verantwoordelijke (de enige die toegang heeft tot het tabblad “Uitgaven en Inkomsten”).

Als een persoon betrokken is in verschillende projecten, moet deze telkens een nieuwe login opvragen voor elk project?

Neen, de toegangscodes zijn verbonden aan de persoon en geldig voor alle projecten waarin deze persoon betrokken is. Ze zijn geldig voor de volledige duur van het programma: men vermijdt dus best er nieuwe aan te vragen indien er al een login werd toegekend (bijvoorbeeld bij indiening van een nieuw project)!

Is het mogelijk per instelling meerdere gebruikersprofielen te verkrijgen voor eenzelfde project?

Ja. De verschillende personen van eenzelfde entiteit die aan het project verbonden zijn, beschikken elk over hun login en paswoord voor toegang tot de beheersapplicatie met de rechten en functionaliteiten verbonden aan hun profiel. Enkel de (financieel verantwoordelijke heeft toegang tot het tabblad “Uitgaven en Inkomsten”.