GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Grensoverschrijdende Minuut: Microproject OS3PG

woensdag, 8 juni, 2022

Steeds meer ouderen die kampen met psychosociale en psychiatrische problemen hebben nood aan zorg die idealiter kadert binnen een aangepast zorgtraject voor hun verschillende leefomgevingen.

Patiënten op het platteland, zoals in sommige regio’s van het grensoverschrijdende gebied, kunnen helaas niet rekenen op een dicht en lokaal zorgnetwerk. Verder is het mobiliteitsaanbod er vaak te weinig ontwikkeld. Deze moeilijkheden worden bovendien nog versterkt door een vaststelling die ook elders in Europa merkbaar is, namelijk de vergrijzing van de bevolking, die ook gekenmerkt wordt door een toenemende precariteit.

Desondanks blijft dit probleem maar al te vaak op de achtergrond hangen bij de bepaling van het overheidsbeleid. Het Centre Hospitalier Bélair in Charleville-Mézières en de provincie Namen besloten daarom hun krachten te bundelen binnen het microproject OS3PG om een grensoverschrijdende dynamiek in de regio tot stand te brengen op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen.

Kom meer te weten over dit microproject in De Grensoverschrijdende Minuut:

 

Het microproject bestaat concreet uit verschillende acties die zich richten op opleiding en uitwisseling van ervaringen tussen het ondersteunende en verzorgende personeel in de thuiszorg of woonzorgcentra zodat ze ondersteund worden bij de zorg voor ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Raadpleeg ook de informatie over het microproject OS3PG in de databank met de goedgekeurde projecten.