GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ACTIVITEITENRAPPORT 2021

dinsdag, 14 juni, 2022

Net zoals de voorbije jaren heeft Interreg France-Wallonie-Vlaanderen een activiteitenrapport voor het grote publiek gepubliceerd.

De activiteiten die in de loop van het jaar 2021 zijn ontwikkeld, zijn onderverdeeld in drie actielijnen:

• de opvolging van de goedgekeurde projecten;
• de voorbereiding van de volgende programmaperiode, Interreg VI;
• de communicatie over de resultaten van de projecten.
Naar het activiteitenrapport

Wenst u meer te weten over de projecten die het programma financiert? Raadpleeg de database van alle goedgekeurde projecten.