GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

European Sustainable Energy Week (#EUSEW16)

Gepubliceerd op 15/06/2016

EUROPEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK

WAT?

De belangrijkste Europese conferentie die gewijd is aan duurzame energie. Tijdens de sessies georganiseerd door de Europese Commissie, debatteren de stakeholders over de nieuwe ontwikkelingen, de best practices en de ideeën die duurzame energie bevorderen.

WANNEER?

EUSEW 2016 vindt plaats van 14 tot 16 juni 2016.

WAAR?

De conferentie vindt plaats in twee locaties van de Schumanwijk in Brussel: het Karel de Grote gebouw van de Europese Commissie en de Residence Palace in dezelfde buurt.

WIE?