GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Gidsen en handleidingen

Een geconsolideerde schuldvordering genereren
Handleiding voor de opvolging van Staatssteun
Overheidsopdrachten: Handleiding
Praktische fiche: invoer van een projet
Praktische fiche - Invoer van een projectconcept
Handleiding projectpartners (versie van 2017)
Indicatorengids
FAQ
Handleiding (video) - Uitgaven en inkomsten: invoer structuurkosten
Handleiding (video) - Uitgaven en inkomsten: invoer personeelskosten
Handleiding (video) - Uitgaven en inkomsten : algemeen