GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Wanneer onze projectpartners de beste Europa-ambassadeurs worden!

Gepubliceerd op 07/01/2017

Op donderdag 16 november namen 191 projectpartners deel aan een denk- en doedag rond Europese communicatie. In de loop van de dag kwamen verschillende communicatieprofessionals aan het woord om de projectpartners nieuwe communicatiedenkpistes aan te reiken.

Een stagiair vervoegt het Programma !

Gepubliceerd op 07/12/2017

Marine Merat-Viriot, die oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig is, zal vanaf januari 2018 het team van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen versterken in het kader van een nieuw Europees pilootproject « Interreg Volunteer Youth ». Dit project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Marine is tot juni 2018 bij het Programma actief!

Onze nieuwe medewerker gaf alvast graag haar reactie op enkele vragen en ze deelde graag haar visie over Interreg en jongeren binnen de Europese Unie.

De derde en laatste projectoproep is geopend!

Gepubliceerd op 04/12/2017

Op 1 december 2017 werd de derde en laatste projectoproep gelanceerd. Zo krijgt u de kans om deel te nemen aan het Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen en kan u naast de reeds goedgekeurde projecten komen te staan.

U moet uw project indienen vóór 28 februari 2018 om 12u00 ‘s middags

Voor welke prioriteiten kan u een project indienen?

 

Infodag Interreg North-West-Europe

Gepubliceerd op 24/11/2017
Wallonie-Bruxelles Internationaal organiseert een infodag op woensdag 29 november van 10 tot 16 uur over het Interreg North-West-Europe programma op het BEP-kantoor in Namen.
 
Kansen die door andere Interreg-programma's worden geboden zullen ook kort besproken worden.
 

Conferentie "Building cross-border territories: Europe for citizens"

Gepubliceerd op 10/11/2017
Ter gelegenheid van zijn 20-jarig jubileum organiseert de MOT een Europese conferentie met de titel: "Building cross-border territories: Europe for citizens", georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's, op 30 november en 1 december 2017 in Brussel (werktalen: Frans, Engels, Duits).
 
Deze conferentie zal het mogelijk maken terug te kijken op 20 jaar van grensoverschrijdende samenwerking in Europa en ook vooruit te kijken naar het post 2020-perspectief.
 

Projet I SAID : rapport sur les freins et facilitateurs à la mobilité transfrontalière

Gepubliceerd op 30/10/2017
De ISAID-projectpartners zijn verheugd hun eerste verslag over de obstakels en facilitatoren voor grensoverschrijdende mobiliteit te presenteren.
 
Deze handleiding is ontwikkeld als onderdeel van het project "I SAID-Interregional Platform for Innovation in Self-Determination, Autonomy and Inclusion in People with Disability".
 
Het project I SAID is onderdeel van een grensoverschrijdende samenwerking tussen de regio Hauts-de-France en Wallonië.

European Week of Regions and Cities

Gepubliceerd op 09/10/2017

Op 11 oktober werd in de namiddag, in het kader van de European Week of Regions and Cities die door de Europese Commissie en het Comité van de Regio’s georganiseerd werd, in Brussel een workshop gehouden over de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg.

Jaarlijks evenement Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Gepubliceerd op 08/09/2017

 

Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen nodigt haar projectpartners graag uit op haar jaarlijks evenement:

« AMBASSADEURS VAN EUROPA : ACTIEF EN DOELTREFFEND COMMUNICEREN ROND PROJECTEN »

OP 16 NOVEMBER 2017, VAN 9.30 TOT 16.30 uur

Resultaten van de tweede projectoproep

Gepubliceerd op 28/09/2017

Op 21 en 22 september zaten de Programmapartners samen in een Stuurgroep om te beslissen over de tweede projectoproep.

Uiteindelijk werden er 42 projecten goedgekeurd op voorwaarde dat de opmerkingen van de Stuurgroep worden opgenomen. 5 projecten kregen de vraag om hun dossier tegen 7 november te herwerken.

Met betrekking tot het EFRO-budget dat voor deze twee projectoproepen werd toegekend, heeft het Programma 82,40 % van de totale enveloppe bereikt.

De verdeling per doelstelling van de middelen bij de tweede projectoproep is de volgende:

Grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg: hoe werkt het?

Gepubliceerd op 14/09/2017

In heel Europa bestaan innovatieve oplossingen om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg in de grensregio’s mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Het doel is nog steeds om de belemmeringen inzake mobiliteit aan weerszijden van een grens weg te werken, dit zowel voor de patiënten als voor de professionals in de gezondheidszorg.