GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Microprojecten

Begrotingstabel microprojecten
FAQ: microprojecten
Communicatiegids voor de microprojecten
Handleiding voor de microprojecten
Model activiteitenrapport microproject
Microprojectfiche