GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Goedgekeurde projecten 2014-2020

Projecten

Op 7 juli 2016 zaten tijdens de Stuurgroep alle partners van het Programma samen in Brugge en werden er 74 projecten geselecteerd.

Enkele cijfers…

Een terugblik : vóór de zomer van 2015 werden er 216 projectconcepten ingediend. 102 van deze 216 projectconcepten mochten een project indienen bij de eerste projectoproep. Uiteindelijk werden er 75 projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van 158.822.829,76 € met een EFRO-bijdrage van 82.811.131,56 €. Er werden ook vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Overzicht per thema :

  • Prioriteit I – Onderzoek, innovatie en technologieoverdracht: 31 projecten voor een totaalbedrag van 65.265.940,25 € en een EFRO-bijdrage van 34.538.313,23 €, nl. 58,06% van de volledige EFRO-enveloppe voor deze prioriteit.​

ALPO

BioComgest

BIOCOMPAL

BIOHARV

BioProd

BioProtect

BioScreen

BioSens

C2L3Play

COMPOSENS

Codesign Aliment

CUBISM

DepollutAir

DURATEX

Elasto-Plast

FormaWood

GoToS3 Pilot

LUMINOPTEX

MDTex

NanoCardio

ProfilWood

PROTECOW

RECY-COMPOSITE

RETEX

TECH2FAB

TERAFOOD

TEXACOV

TEXTOS

TRANSPORT

ValBran

VALDEM

 

  • Prioriteit II – Concurrentievermogen van KMO’s: 12 projecten voor een totaalbedrag van 31.588.173,05 € en een EFRO-bijdrage van 16.437.419,51 €, nl. 64,47% van de volledige EFRO-enveloppe voor deze prioriteit.

Bâti C2

COFFEE

FACTORY 4.0

FAI-Re

Fast to Market

Filière AD-T

OBS

PROGRES

PROTOPITCH 3.0

RE C2

TRIPOD-II

VISES

 

  • Prioriteit III – Erfgoed, natuurlijke hulpbronnen, risicobeheer: 23 projecten voor een totaalbedrag van 43.583.766,14 € en een EFRO-bijdrage van 22.530.537,98 €, nl. 53,02% van de volledige EFRO-enveloppe voor deze prioriteit.

ALARM FWV

Ardenne Ambassadors

Ardenne Attractivity

Ardenne Ecotourism

Ardenne Marketing

DEMO

DIADeM

ECOPAD

ECOSYSTEM

Feel Wood

Flandria Rhei

Forêt Pro Bos

LYSE

Mageteaux

 

PNTH Terre en action

SAFESIDE

SAPOLL

TEC!

TENDANCES

Trans Agro Forest

TVBuONAIR

VALSE

VALYS

 

  • Prioriteit IV – Sociale cohesie, gezondheidszorg, opleiding en werkgelegenheid: 9 projecten voor een totaalbedrag van 18.192.620,12 € en een EFRO-bijdrage van 9.208.695,75 €.

AD-In

AP RESEAU-SERVICE

COSERDO

Dig-e-Lab

ESF-GT

GeDiDoT - BeVeGG

Grenzeloos Competent

I SAID

Partons 2.0

 

Microprojecten

Op 4 april 2017 werden 5 microprojecten goedgekeurd in het kader van de eerste oproep tot microprojecten.

Krachtboer

MDLB

Monique

Route de l'Ardoise

TRANSF'EAU