GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Lanceringsevenement : TEC!

Gepubliceerd op 13/02/2017

Het project “Tous Eco-Citoyens!” (Iedereen Eco-burger!) - TEC! heeft als doel grensoverschrijdende actieplannen te ontwikkelen om de biodiversiteit te beschermen en om de bevolking te stimuleren echte eco-burgers te worden, die betrokken zijn bij hun omgeving en actief meewerken aan het behoud of de uitbreiding van de plaatselijke biodiversiteit.   

STARTEVENEMENT

Startconferentie

18 november 2016 – Bollezeele

Lanceringsevenement : PROTOPITCH 3.0.

Gepubliceerd op 14/02/2017

PROTOPITCH 3.0 brengt de partijen bij elkaar die betrokken zijn bij de begeleiding van startups en innoverende ondernemingen in de Culturele en Creatieve Sectoren (CCS). Het project heeft als doel een begeleidend ecosysteem te creëren dat bevorderlijk is voor het ontstaan en de ontwikkeling van ondernemingen in de CCS en voor waardecreatie in een grensoverschrijdende context. Het project is een onderdeel van de projectenportefeuille GoToS3.

Lanceringsevenement: VISES

Gepubliceerd op 15/02/2017

Het project VISES (Valoriser l'Impact social de l'Entrepreneuriat Social – De maatschappelijke impact van sociaal ondernemen valoriseren) streeft naar de ontwikkeling van een grensoverschrijdende dynamiek op het gebied van toegepast onderzoek, met als doel een regeling op te zetten om de bedrijven te begeleiden bij het in kaart brengen van hun maatschappelijke impact.

Lanceringsevenement : VALYS

Gepubliceerd op 17/02/2017

Het doel van het project VALYS is de ontwikkeling van het gebied van de Leievallei op basis van een grensoverschrijdende strategie. Het project legt de focus op twee grote krachtlijnen, namelijk een dialoog op gang brengen met de burgers en het versterken van de landschappelijke en natuurlijke elementen van de Leievallei (Leievallei - Parc de la Lys). Het project is een onderdeel van de projectenportefeuille Flandria Rhei.

De 54 Interregprogramma's 2014-2020

Gepubliceerd op 30/01/2017

Hoeveel Interreg-programma's bestaan?

Wat zijn hun samenwerkingsgebieden?

Deze infographic antwoord op uw vragen!

Veel gestelde vragen: de microprojecten

Gepubliceerd op 24/01/2017

Hebt u interesse in onderwerpen die verband houden met patrimonium, natuurlijke hulpbronnen, risicobeheer, sociale samenhang, gezondheid en opleiding of tewerkstelling?

Wilt u een Interreg France-Wallonie-Vlaanderen microproject opzetten?

Hebt u echter vraagtekens die onbeantwoord blijven?

Wij beantwoorden uw vragen!

De oproep tot microprojecten is nu gelanceerd !

Gepubliceerd op 21/12/2016

HET STARTSEIN VOOR DE MICROPROJECTEN VAN INTERREG FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN!

Op 16 december 2016 kwamen op de Transfo-site in Zwevegem meer dan 250 personen bijeen ter gelegenheid van het jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd door het Interreg-Programma France-Wallonie-Vlaanderen. Het werd een bruisende namiddag met diverse sprekers. Het hoofddoel ervan was om de eerste projectoproep voor de microprojecten van Interreg V officieel in te luiden. 

Gezondheidszorgforum

Gepubliceerd op 20/10/2016

De gezondheidszorgforum gaat door in het kader van de projecten GeDiDoT-BeVeGG en A-P/RESEAU-SERVICE.

      

De verbinding « Doornik-Rijsel » komt opnieuw op gang

Gepubliceerd op 28/09/2016

BRON : Le Soir, dinsdag 20 september 2016

WALLONIE PICARDE : Rechtstreekse treinverbindingen vanuit Namen en Bergen

Het DEMO-project tijdens Cabaret Vert

Gepubliceerd op 30/08/2016

Van 25 tot 28 augustus was DEMO, een project met medefinanciering van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen, aanwezig op het festival Cabaret Vert in Charleville-Mézières.